Propera reunió

La propera reunió serà el diumenge dia 8 de juliol de 2018 a les 9.45 h. del matí a casa del Joan Puget